Mielipidemittauksia suomalaisten NATO-näkemyksistä

AJATUSPAJA MAGMA julkaisi eilen mielipidemittauksen Suomen ruotsinkielisten suhtautumisesta NATO-jäsenyyteen. Sen tulokset ovat pääosin linjassa tänään julkaistun HS-gallupin kanssa, mutta pieniä erojakin löytyy – sillä varauksella, että tutkimukset eivät ole suoraan verrannollisia keskenään. 

Magma tilasi yhdessä Svenska YLEn kanssa aineiston Taloustutkimukselta, Helsingin Sanomat käyttää Kantar TNS:ää. Edellisen otanta 24.3.–5.4. puhelinhaastatteluina oli 600 (virhemarginaali +/– 4,1 prosenttiyksikköä), jälkimmäisen 8.–13.4. internetpaneelissa 1 057 (virhemarginaali +/– 3,0 prosenttiyksikköä). Kohteena molemmissa 18–79-vuotiaat ilman Ahvenanmaata. 

Siis pitäisikö Suomen liittyä NATOn jäseneksi?  HS: ”Kyllä” 59 %, ”Ei” 17 %, ”Ei osaa sanoa” 24%. Magma: ”Ja” 52 %, ”Nej” 13 %, ”Jag vet inte” 35 %. 

Huomattavin ero koskee epäröivien osuutta, joka ruotsinkielisellä puolella syö sekä NATO-jäsenyyden kannattajien että vastustajien määrää. Potentiaalinen selittävä tekijä löytyy Ruotsi-argumentista, jota ei HS-gallupissa tutkisteltu. 

Magma kysyi, pitäisikö Suomen liittyä NATOon myös ilman Ruotsia. Kannatus laski kymmenisen prosenttia ja vastustus yli kaksinkertaistui: ”Ja” 43 %, ”Nej” 29 %, ”Jag vet inte” 28 %. Länsinaapurin ratkaisulla on siten painoarvoa, ainakin ruotsinkielisten keskuudessa, mutta tuskin sentään ratkaisevaa merkitystä. 

Sukupuolten, ikäryhmien ja koulutustason osalta mielipidemittaukset myötäilevät toisiaan. NATOa kannattavat erityisesti miehet (HS 72 %, Magma 62 %) ja vanhemmat ikäluokat (HS 60+ v. noin 70 %, Magma 50+ v. yli 60 %). Varauksellisimpia ovat nuoret (HS 18–30 v. 39 %, Magma 18–34 v. 36 %). Akateemisesti koulutetuista kannatti HS-gallupissa valtaosa NATO-jäsenyyttä ja Magman tutkimuksessa yli puolet. 

Ruotsinkielisten taustamuuttujissa ei kysytty puoluekantaa. RKP on jo pitkään kannattanut Kokoomuksen ohella Suomen NATO-jäsenyyttä, mutta se ei erityisesti heijastunut nyt saatuihin vastauksiin. RKP:n vahvalla alueella Pohjanmaan rannikolla ollaan itse asiassa ehkä rahtusen varauksellisempia sotilaallisen liittoutumisen suhteen kuin Helsingissä ja Uudellamaalla, mutta merkittävää eroa ei maakuntien välillä näytä olevan. 

Lisätietoja ja tarkempia tuloksia mielipidemittauksesta löytyy Magman kotisivulta magma.fi.